Informació Hospital de Nens: Gastroenteritis i Grip A

Benvolguts, benvolgudes

Adjunto informació en relació a la Grip A i Gastroenteritis

A partir de la primera quinzena de març han augmentat els casos de Gastroenteritis aguda amb una prevalença semblant als anys anteriors de la pandèmia. Poden produir-se reinfeccions per virus com a enterovirus encara que no s’han observat casos greus.

També estem veient casos de Grip A a partir de la segona setmana de març, però també sense gravetat, cursant com un procés febril de 3-4 dies d’evolució i mucositat.

Una cordial salutació

Dra. N Ruggieri Rodríguez

Responsable assistencial HM Nens


Queridos, queridas

Adjunto información en relación a la Gripe A y Gastroenteritis

A partir de la primera quincena de marzo han aumentado los casos de Gastroenteritis aguda con una prevalencia parecida en los años anteriores de la pandemia. Pueden producirse reinfecciones por virus como enterovirus aunque no se han observado casos graves.

También estamos viendo casos de Gripe A a partir de la segunda semana de marzo, pero también sin gravedad, cursando como un proceso febril de 3-4 días de evolución y mucosidad.

Un cordial saludo

Dra. N Ruggieri Rodríguez
Responsable asistencial HM Niños