Carta Consellers Edu i Salut

Benvolgudes, benvolguts,

Us adrecem l’escrit de l’Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, i de l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l’inici de curs.

Gràcies i salutacions cordials,

Queridas, queridos,

Os dirigimos el escrito del Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, consejero de Educación, y del Hble. Sr. Josep Maria Argimon, consejero de Salud, en relación al inicio de curso.

Gracias y saludos cordiales,