Què és una TAULA DE LLUM?

És una eina educativa i lúdica essencial per als nens petits que ofereix multitud de possibilitats.

Es fonamenta en la pedagogia de la llum de la filosofia/ pedagogia Reggio Emilia (El infant com a protagonista del seu propi aprenentatge).

A part de la creativitat, l’experimentació, la ciència i el descobriment, la taula de llum ens permet fer diferents activitats per treballar la matemàtica, la lectoescriptura, activitats per desenvolupar habilitats sensorials, la música i sobretot per fomentar la capacitat d’observació i atenció.

Ens ajuden a crear un ambient de calma, pau i serenor a l’aula, ajuda a rebaixar el ritme i el neguit, i fa que la concentració i atenció siguin protagonistes, fent que l’estimulació visual flueixi de forma natural, com un joc, al igual que els aprenentatges que vagin sorgint.

Per això ens agrada tant!

🙂