Després d’una auditoria realitzada per a la informació sobre l’Avís Legal d’aquest lloc web s’han actualitzat el 1 de desembre de 2023 i us informem que:

Aquest Avís Legal regula l’accés, ús i navegació del lloc web www.chiquilavila.org (d’ara endavant, EL LLOC WEB), del qual és titular Associació Pedagògica La Vila (d’ara endavant, EL TITULAR DEL LLOC WEB), amb la finalitat de donar compliment a les obligacions disposades per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del lloc web.

Expressament, Associació Pedagògica La Vila sol·licita que llegeixi atentament les condicions d’ús abans de fer ús d’aquest lloc web i que, a més, ho faci cada vegada que vulgui fer ús del lloc web, ja que aquestes podrien ser modificades.

L’accés, ús i navegació pel lloc web de EL TITULAR DEL LLOC WEB atorga la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’USUARI declara estar informat sobre els termes i condicions d’ús, els quals s’han posat a la seva entera disposició. Al seu torn, accepta la Política de Privacitat i la Política de Cookies i es compromet a donar compliment a les disposicions legals que siguin d’aplicació.

DADES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris dels nostres dades:

  • Denominació Social: Associació Pedagògica La Vila
  • CIF: G65127326
  • Domicili social: C/ Salvador Espriu 65-71, Barcelona
  • Correu electrònic: info@chiquilavila.org
  • Telèfon: 932219579

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït; no obstant això, EL TITULAR DEL LLOC WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu lloc web al previ compliment del corresponent formulari.

L’USUARI garanteix l’autenticitat, veracitat i actualitat de tots aquells dades que comuniqui a EL TITULAR DEL LLOC WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. L’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’USUARI respondrà davant EL TITULAR DEL LLOC WEB o davant tercers de qualsevol dany o perjudici que pugui causar-se com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació.

En qualsevol cas, EL TITULAR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que es puguin crear, conforme al que preveu la normativa d’aplicació. A més, EL TITULAR DEL LLOC WEB no pot garantir la veracitat, vigència i fiabilitat del contingut que tercers publiquen, és per això que sol·licita als seus USUARIS que abans de publicar qualsevol tipus de contingut l’avaluïn i el revisin de forma minuciosa.

Així mateix, l’USUARI reconeix i accepta que en qualsevol moment Associació Pedagògica La Vila podrà interrompre o desactivar qualsevol dels continguts del portal web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Associació Pedagògica La Vila no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. Tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal. Associació Pedagògica La Vila no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Associació Pedagògica La Vila posa a disposició dels seus usuaris informació pròpia o de tercers, procurant que aquesta informació tingui la major qualitat possible, però no pot garantir l’exactitud, pertinència i actualitat de la mateixa.

EL TITULAR DEL LLOC WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena derivats de la presència de virus o d’altres elements als continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

A més a més, EL TITULAR DEL LLOC WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per EL TITULAR DEL LLOC WEB. En tot cas, EL TITULAR DEL LLOC WEB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altres.

HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a EL TITULAR DEL LLOC WEB. EL TITULAR DEL LLOC WEB es reserva la facultat de prohibir i inutilitzar aquests hiperenllaços.

EL TITULAR DEL LLOC WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions que realitzi en base als mateixos.

Si considera que algun dels llocs enllaçats vulnera els drets de tercers, EL TITULAR DEL LLOC WEB li sol·licita de forma expressa que ho comuniqui en la major celeritat possible.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El disseny del portal i els seus codis fonts, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen al mateix, pertanyen a EL TITULAR DEL LLOC WEB i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Associació Pedagògica la Vila.

En cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

Legislació aplicable

Associació Pedagògica la Vila es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i Associacio Pedagògica la Vila es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori nacional. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als Jutges i Tribunals que corresponguin conforme a Dret. Així mateix, li informem que disposa d’un procediment de resolució extrajudicial de controvèrsies gratuït i accessible a tots els ciutadans, es tracta de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, accessible a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.