Guia alimentació 0-3

Des de l’àrea de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) us facilitem la Guia de Recomanacions per  a l’alimentació en la primera infancia, tant en català com en castellà.

Alimentació saludable

Una alimentació saludable és aquella a través de la qual es pot aconseguir i mantenir un funcionament òptim de l’organisme, és a dir, garantir un creixement i desenvolupament adequats en qualsevol edat i estat fisiològic al llarg de la vida, permetre conservar o restablir la salut i reduir el risc de patir malalties.

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia-alimentacio-saludable-primera-infancia/guia-alimentacio-saludable-primera-infancia.pdf

Per tal que es puguin donar aquestes condicions, una alimentació saludable ha de ser suficient, completa, variada i equilibrada, però també adaptada a les característiques individuals, satisfactòria, segura, sostenible i assequible.

 

 

Alimentación

 

Una alimentación sana es la base para un buen estado de salud. Hay que comer de manera variada y equilibrada, con la aportación de la energía y todos los nutrientes adecuados a las necesidades de cada persona según la edad, el sexo, la talla y el nivel de activitat física que hace.

Además de tener en cuenta los aspectos nutritivos de los alimentos, es importante seguir las normas correctas de higiene a la hora de transportarlos, prepararlos y conservarlos en el ámbito doméstico para evitar posibles intoxicaciones e infecciones alimenticias.

También es importante informarse bien de las características de los alimentos que se adquieren a través de la etiqueta de los productos para poder hacer una elección adecuada según las necesidades de cada uno.